โลโก้เว็บไซต์ รับหนังสือรับรองคุณวุฒิ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 2/60 และ 3/60  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รับหนังสือรับรองคุณวุฒิ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 2/60 และ 3/60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ!!!
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 2/60 และ 3/60 ดังนี้

1. ผู้สำเร็จการศึกษา 2/60 สามารถติดต่อรับหนังสือรับรองคุณวุฒิได้ที่งานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

2. ผู้สำเร็จการศึกษา 3/60 สามารถติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษาและหนังสือรับรองคุณวุฒิได้ที่งานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา