โลโก้เว็บไซต์ คณะทำงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่เก็บข้อมูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะทำงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 744 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ห จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำคณะทำงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ลงพื้นที่จริง ณ บ้านโป่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือข้อมูลเบื้องต้นกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบถามปัญหาและความต้องการของชาวบ้านชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<

รายงาน:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา