โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-06-28

คณะทำงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
พฤหัสบดี 28 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

             วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ห จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำคณะทำงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ลงพื้นที่จริง ณ บ้านโป่งเทวี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือข้อมูลเบื้องต้นกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบถามปัญหาและความต้องการของชาวบ้านชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา