โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์เพราพรรณ  เปลี่ยนภู่ ปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รับสมัครทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์เพราพรรณ  เปลี่ยนภู่ ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มิถุนายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 1625 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ

“ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์เพราพรรณ  เปลี่ยนภู่ ปีการศึกษา 2561”

 

ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์เพราพรรณ  เปลี่ยนภู่ ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย โดยมอบเป็นค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่มทร.ล้านนา เรียกเก็บจากนักศึกษา  จำนวน  29 ทุน

ผู้รับทุน เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1. เป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา เป็นนักศึกษาที่มีคุณธรรมดี
    มีความขาดคลาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นคนดีมีคุณธรรม
  2. เป็นนักศึกษาที่มีความยากจน มีความกตัญญูต่อบุพการีเป็นที่ประจักษ์ เป็นคนดีมีคุณธรรม
  3. เป็นนักศึกษาที่มีความยากจน ครอบครัวประสบภัยพิบัติ เป็นคนดีมีคุณธรรม
  4. เป็นนักศึกษาที่มีความยากจน มีการพัฒนาของผลการเรียนที่ดีขึ้น เป็นคนดีมีคุณธรรม
  5. เป็นนักศึกษาที่มีความยากจน มีการช่วยเหลือสังคมมีจิตอาสา เป็นคนดีมีคุณธรรม
  6. เป็นนักศึกษาที่มีความยากจน มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เป็นคนดีมีคุณธรรม

 

นักศึกษาที่มีความสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่  ห้องพยาบาล  อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ

ทั้งนี้ให้นักศึกษาส่งใบสมัครทุนฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2561
ใน
วันและเวลาราชการ 

          กำหนดการสอบสัมภาษณ์ทุนในวันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

          ประกาศผลผู้ได้รับทุนวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซด์มหาวิทยาลัยฯ

                  

**หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดิการและบริการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย

นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม
Tel. 085-6269660
 

>>>ใบสมัครรับทุน 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา