โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-06-27

รับสมัครทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์เพราพรรณ  เปลี่ยนภู่ ปีการศึกษา 2561
พุธ 27 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ประกาศ “ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์เพราพรรณ  เปลี่ยนภู่ ปีการศึกษา 2561”   ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์เพราพรรณ  เปลี่ยนภู่ ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย โดยมอบเป็นค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่มทร.ล้านนา เรียกเก็บจากนักศึกษา  จำนวน  29 ทุน ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา2560
พุธ 27 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

หน่วยสวัสดิการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 1/2560 และ 2/2560 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้   นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนดังกล่าว ให้มารายงานตัวที่ห้องพยาบาล พร้อมเตรียมสำเนาบัตรนักศึกษา 1 แผ่นสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือสำเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน)
พุธ 27 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

             ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน) ซึ่งตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (เดือน 10 เหนือ) ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์  ทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมะอารมณ์ดีพัฒนาชีวีให้มีความสุข จากท่านพระสมุห์โอฬาร อำเภอแม่อ่าย จังหวัดเชียงใหม่ และพีธีทำบุญตักบตรเป็นปุ๊ด โดยทางเหนื่อมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้ทำบุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา