โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มิถุนายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 556 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หน่วยสวัสดิการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย

ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 1/2560 และ 2/2560

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้   นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนดังกล่าว ให้มารายงานตัวที่ห้องพยาบาล พร้อมเตรียมสำเนาบัตรนักศึกษา 1 แผ่นสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย 1แผ่น (สาขาที่อยู่ในเชียงราย) เพื่อกรอกข้อมูลในการรับเงินทุน

ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน –  4 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น

ติดต่อนางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม

Tel. 053-723979 ต่อ 1124

Tel.095-6757675 ,085-626966

>>> รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน 60
>>> รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน 60
 (เพิ่มเติม)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา