โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1254 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 256 ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรมการฝึกนั่งสมาธิกและการปรับใช้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเข้ากับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย กฏหมายจราจร การป้องกันและห่างไกลยาเสพติด จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน และมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องติดต่อและการป้องกัน จากโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย 
>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<
ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์   สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา