โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลคะแนนสอบ Placement Test  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศผลคะแนนสอบ Placement Test

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 553 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผลคะแนนสอบ Placement Test ของนักศึกษาสังกัด
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รอบวันที่ 18 มิถุนายน 2561

>>>ดาวน์โหลดผลคะแนน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา