โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-06-21

ประกาศผลคะแนนสอบ Placement Test
พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคะแนนสอบ Placement Test ของนักศึกษาสังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รอบวันที่ 18 มิถุนายน 2561 >>>ดาวน์โหลดผลคะแนน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา