โลโก้เว็บไซต์ ประการตารางปรับพื้นฐานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประการตารางปรับพื้นฐานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มิถุนายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21 – 23  มิถุนายน 2561
1. วิชาทั่วไป 
>>> ตารางเรียน (รอประกาศอีกครั้ง)
>>> รายชื่อ Sec.(รอประกาศอีกครั้ง)
>>> ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
>>> รายชื่อกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา