โลโก้เว็บไซต์ งานกิจการนัก ร่วมกับ ศึกษาสโมสรนักศึกษา จัดโครงการอบรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานกิจการนัก ร่วมกับ ศึกษาสโมสรนักศึกษา จัดโครงการอบรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 636 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              งานกิจการนัก ร่วมกับ ศึกษาสโมสรนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 เป็นการอบรมจริยธรรมของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ อาคารวิทบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมการฝึกนั่งสมาธิกและการปรับใช้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเข้ากับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย กฏหมายจราจร การป้องกันและห่างไกลยาเสพติด จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับเรื่องติดต่อและการป้องกัน จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์จะจัดให้มีการอบรมอีกครั้งในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 
>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<
ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา