โลโก้เว็บไซต์ ประการตารางปรับพื้นวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประการตารางปรับพื้นวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มิถุนายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 534 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาตร์ ระหว่างวันที่ 19 – 21  มิถุนายน 2561

1. วิชาทั่วไป 19 – 21  มิถุนายน 2561
>>> ตารางเรียน 
>>> รายชื่อ Sec.
>>> ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (รายชื่อกลุ่มดูที่หน้าห้องเรียน)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา