โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 767 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (18 มิถุนายน 2561) สโมสรนักศึกษา  ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการ ซึ่งโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย 2 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ ผู้ช่วยรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์หริพล  ธรรมนารักษ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้างานวิชาการและงานทเบียน นางโสมวรรณ  ทิพจร หัวหน้างานวิทยบริการและนายสุระพงษ์   โด่งดัง หัวหน้างานกิจการนักศึกษา เข้าพบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการปฏิบัติตัวในเข้าศึกษาต่อ การเรียน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ
>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<
ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา