โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาวิศวกรรมโยธา นำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.สาขาวิศวกรรมโยธา นำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 809 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 เพื่อให้นักศึกษาได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ มาถ่ายทอดและเผยแพร่แก่อาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตนในสถานประกอบการให้กับรุ่นน้องที่จะออกฝึกงานต่อไป ณ อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<

รายงาน : กิ่งกานต์   สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา