โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการ ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม นึกศึกษาใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แจ้งกำหนดการ ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม นึกศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 856 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมจริยธรรม 
ตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

 

กิจกรรม สถานที่ วันที่และเวลา
1.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ  18 มิ.ย. 08.00 - 12.00
2.อบรมจริยธรรม คณะบริหาร ณ อาคารวิทยบริการฯ 19 - 20 มิ.ย. 08.00 น.
2.อบรมจริยธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารวิทยบริการฯ 22 - 23 มิ.ย. 08.00 น.


*** วันปฐมนิเทศ ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของทาง มหาวิทยาลัยฯ

>>> ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการต่างๆ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา