โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย  เข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว​เกาะพะงัน​ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว​เกาะพะงัน​

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 496 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (7 มิถุนายน 2561)​ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม​ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว​เกาะพะงัน​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี​ เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ ระดับหลักสูตร​ปวส.​ ร่วมกับสถานประกอบการ​จริง เพื่อผลิตบัณทิตนักปฎิบัติ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้ ณ ศูนย์ราชการอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี​ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา