โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-06-07

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว​เกาะพะงัน​
พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

           วันนี้ (7 มิถุนายน 2561)​ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม​ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว​เกาะพะงัน​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี​ เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ ระดับหลักสูตร​ปวส.​ ร่วมกับสถานประกอบการ​จริง เพื่อผลิตบัณทิตนักปฎิบัติ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้ ณ ศูนย์ราชการอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี​  ... >> อ่านต่อ


งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมการจัดการความรู้ : การปรับปรุงกระบวนการทำงาน กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

           วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) เวลา 9.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมการจัดการความรู้ : การปรับปรุงกระบวนการทำงาน กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนปรับพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองาบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกันนี้ หัวหน้างานและหัวหน้าหลักสูตรเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา