โลโก้เว็บไซต์ พัฒนาชุมชนอำเภอพาน ร่วมกับ มทร.ล้านนา เชียงราย  จัดประชุมเพื่อหาข้อร่วมมือโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พัฒนาชุมชนอำเภอพาน ร่วมกับ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมเพื่อหาข้อร่วมมือโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 465 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) เวลา 15.00 น. พัฒนาชุมชนอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรม 2.2.4 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน เพื่อร่วมกันทำข้อตกลงและ TOR ร่วมกัน โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดในการดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา