โลโก้เว็บไซต์ การประชุมการดำเนินการโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมการดำเนินการโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 335 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมการดำเนินการโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรม 2.2.4 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน โดยรับฟังโจทย์ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยพัฒนาผลิตภัฑฑ์ OTOP ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนนา เชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่ 

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา