โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงและโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงและโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 629 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.แววดาว  พรมเสน  ผู้ช่วยรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และอาจารย์ณฐมน  ทรัพย์บุญโต หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับท่านสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง และอาจารย์แนะแนวโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ภาพ/รายงาน : กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา