โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอนวัตกรรมทางด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  Field Day 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอนวัตกรรมทางด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ Field Day 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 944 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้(22พฤษภาคม2561) เวลา 8.30 น. คลินิกเทคโนโลยี วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรา นำโดย ดร.อนนท์  นำอิน รองผู้อำนวยการกองการศึกษาด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดบูธในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  Field Day ประจำปี 2561 เพื่อแสดงนวัตกรรมและผลงานการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อาทิ การทำแก๊สหุงต้มจากมูลสัตว์และเศษอาหาร เตาอั้งโล่ไร้ควัน(เตาแก๊สซิไฟเออร์) ตู้อบแห้งพลังงานความร้อน  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา