โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมประมง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมประมง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 ด้วยกรมประมง มีความประสงค์รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ >> http://www.job.fisheries.go.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา