โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วม

ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วม "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561"

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ขอเชิญสถาบันการศึกษา เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เข้าร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน สืบสานงานตามแนวพระราชดำริในแหล่งเรียนรู้ยอดนิยมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อาทิ

- หอคำหลวง ที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา และนิทรรศการ 7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา
- เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่
- ชมนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดเชียงใหม่
- เรียนรู้การเงินเริ่มต้นการออมอย่างถูกต้องสู่ความสุขที่ยั่งยืนที่สวนธนาคารแห่งประเทศไทย
- สร้างทุนทางปัญญาต่อยอดต้นกล้าความดี บ่มเพาะความดีแก่เยาวชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนธนาคารกรุงไทย
- ชมบ้านสวนพอเพียงและเรียนรู้ฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริที่สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ชมนิทรรศการ “ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท” และโครงการสนองแนวพระราชดำริที่สวนเครือเจริญโภคภัณฑ์
- เรียนรู้กล้วยไม้ทรงคุณค่านานาพันธุ์และไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงามแปลกตาในเรือนกล้วยไม้และเรือนไม้ดอก
- เรียนรู้ความน่ารักของผีเสื้อและแมลง สิ่งมีชีวิตแสนสวยและมีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมที่อาคารโลกแมลง
- รวมทั้งความหลากหลายของพรรณไม้ในเรือนร่มไม้ เรือนพืชทะเลทราย เรือนพืชไร้ดิน ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สวนสมุนไพร และสถาปัตยกรรมจากนานาชาติ จำนวน 22 ประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  >> http://www.royalparkrajapruek.org/news/news_detail?newsid=176
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม Download >> http://www.royalparkrajapruek.org/Download


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา