โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1010 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ขอเชิญเข้าร่วม "งานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 15 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ในหัวข้อ "เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agi.nu.ac.th/agi15


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา