โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 677 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา