โลโก้เว็บไซต์ 2018-05-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-05-11


สิงห์...ราชมงคลอาสาร่วมใจสร้างเครื่องออกกำลังกายให้กับโรงเรียนบ้านจำบอน
ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

       หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับบริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ สิงห์...ราชมงคลอาสา ครั้งที่ 10 โดยสร้างศาลาหกเหลี่ยม, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และซ่อมแซมสนามเด็กเล่น เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านจำบอน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านจำบอน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน        ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย    ... >> อ่านต่อ


ผู้นำชุมชนบ้านโป่งแดง เข้าขอรับคำปรึกษาจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (11 พฤษภาคม 2561) เวลา 9.00 น. ผู้นำชุมชนและชาวบ้านชุมชนบ้านโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าขอรับคำปรึกษาจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เกิดมูลค่ามากยิ่งขึ้น การฝึกอาชีพให้ชุมชนและการพัฒนาชุมชนบ้านโป่งแดงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชุมมาพัฒนาสิ่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา