โลโก้เว็บไซต์ สิงห์...ราชมงคลอาสาร่วมใจสร้างเครื่องออกกำลังกายให้กับโรงเรียนบ้านจำบอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สิงห์...ราชมงคลอาสาร่วมใจสร้างเครื่องออกกำลังกายให้กับโรงเรียนบ้านจำบอน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 495 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับบริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ สิงห์...ราชมงคลอาสา ครั้งที่ 10 โดยสร้างศาลาหกเหลี่ยม, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และซ่อมแซมสนามเด็กเล่น เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านจำบอน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านจำบอน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

       ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย
       ภาพ : ทีมงานสิงห์...ราชมงคลอาสา ครั้งที่ 10ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา