โลโก้เว็บไซต์ ผู้นำชุมชนบ้านโป่งแดง เข้าขอรับคำปรึกษาจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้นำชุมชนบ้านโป่งแดง เข้าขอรับคำปรึกษาจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 367 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (11 พฤษภาคม 2561) เวลา 9.00 น. ผู้นำชุมชนและชาวบ้านชุมชนบ้านโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าขอรับคำปรึกษาจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เกิดมูลค่ามากยิ่งขึ้น การฝึกอาชีพให้ชุมชนและการพัฒนาชุมชนบ้านโป่งแดงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชุมมาพัฒนาสิ่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก
ภาพ/ข่าว: กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา