โลโก้เว็บไซต์ งานพัสดุจัดการประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานพัสดุจัดการประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 561 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (10 พฤษภาคม 2561) เวลา 13.00 น. งานพัสดุ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดการประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ภาพ/ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา