โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในการนำเสนอภาพลักษณ์และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพาทำให้เป็นที่รู้จักและจดจำได้ง่ายมากขึ้น และเพื่อนำผลงานการออกแบบสัญลักษณ์ Mascot เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ การจัดงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในวาระต่าง ๆ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.buu.ac.th/news/frontend/detail/72


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา