โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การประกวดเขียนเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์การประกวดเขียนเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สถานฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทยจัดประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียครบรอบ 60 ปี ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 17-25 ปี

            หัวข้อเรียงความคือ Why I want to have my adventure in Malaysia ทั้งนี้เรียความจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยมีความยาวไม่เกิน 300 คำ ผู้ชะนเลิศจะได้รับรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์ และที่พักพร้อมบริการท่องเที่ยว จำนวน 3 วัน 2 คืน ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรียงความประกวดได้ที่ naksuksa.pai.malaysia@gmail.com และต้องกดไลค์หน้า FACEBOOK ของสถานฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ผู้ที่มีความสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ leowania@kln.gov.my หรือที่ 02-629-6800


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา