โลโก้เว็บไซต์ เปิดขายเครื่องแบบนักศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เปิดขายเครื่องแบบนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 2748 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ร้านค้าสหการ มทร.ล้านนา เชียงราย

           เปิดจำหน่าย เครื่องหมาย ชุดนักศึกษา ชุดพละ เสื้อฝึกงาน  และอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้ง ถ่ายรูป นักศึกษาใหม่
ตั้งแต่วันที่ 11- 17 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยแยกเป็นคณะ ดังนี้
- คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่  11 - 14 มิถุนายน 2561  
- คณะวิศวกรรมศาสตร์                   ระหว่างวันที่  14 - 17 มิถุนายน 2561 

           ณ ตึกบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หน้าอาคารห้องสหการ ติดต่อสอบถามที่ 053-723 971 ต่อ 5005      

รายละเอียดสินค้า สำหรับนักศึกษาดังนี้
>>> อุปกรณ์การเรียน
>>> เครื่องแบบนักศึกษาบริหารฯ
>>> เครื่องแบบนักศึกษาบัญชี
>>> เครื่องแบบนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา