โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จัดการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ แผนปีที 2 ประจำปี 2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จัดการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ แผนปีที 2 ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 เมษายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 576 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (30 เมษยายน 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูและผู้นำชุมชนบ้านปางขอนหมู่ 7 จัดการประชุมหารือแนวทางการลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการวางแผนการดำเนินงานบริการวิชาการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ แผนปีที 2 ประจำปี 2561 คณะทำงานการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพบ้านปางขอน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ข่าว: กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา