โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-04-30

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จัดการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ แผนปีที 2 ประจำปี 2561
จันทร์ 30 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (30 เมษยายน 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูและผู้นำชุมชนบ้านปางขอนหมู่ 7 จัดการประชุมหารือแนวทางการลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการวางแผนการดำเนินงานบริการวิชาการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ แผนปีที 2 ประจำปี 2561 คณะทำงานการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพบ้านปางขอน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว RL โครงการ RMUTL CARE ห่วงใยดูแลและแคร์กัน
จันทร์ 30 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (30 เมษายน 2561)  อาจารย์สุจิตรา   จีนะวงษ์ หัวหน้าสำนักงานบริหารเขตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบถุงรับขวัญและแสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว RL "น้องกวิน" บุตรชายคุณจามจุรี  ฟ้าคำตัน เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาท >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2561
จันทร์ 30 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (30 เมษายน 2561) เวลา 9.00 น. อาจารย์สุจิตรา   จีนะวงษ์ หัวหน้าสำนักงานบริหารเขตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วย นางสาวยุพิน  วรกุลชน งานสหกิจศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในการเข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือน เมษายน 2561 ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมหารือข้อราชการระหว่างหน่วยงานและรับมอบนโยบายจากทางรัฐบาลเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา