โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 เมษายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 507 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (30 เมษายน 2561) เวลา 9.00 น. อาจารย์สุจิตรา   จีนะวงษ์ หัวหน้าสำนักงานบริหารเขตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วย นางสาวยุพิน  วรกุลชน งานสหกิจศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในการเข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือน เมษายน 2561 ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมหารือข้อราชการระหว่างหน่วยงานและรับมอบนโยบายจากทางรัฐบาลเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ภาพ/ข่าว: กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา