โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 เมษายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 408 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             งานยุทธศาสตร์และแผน กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย มาเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้ช่ายศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ราตรี ที่ปรึกษา มทร.ล้านนา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการสรุป วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี มทร.ล้านนา เชียงราย ในระหว่างวันที่ 25-57 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก 

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา