โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-04-25

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
พุธ 25 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

             งานยุทธศาสตร์และแผน กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย มาเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้ช่ายศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ราตรี ที่ปรึกษา มทร.ล้านนา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการสรุป วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา