โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเจ้าคณะอำเภอพานและนายอำเภอพาน ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเจ้าคณะอำเภอพานและนายอำเภอพาน ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 679 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (17 เมษายน 2561) เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พระครูพิพิธพัฒนโกวิท เจ้าคณะอำเภอพาน ณ วัดทุ่งพร้าว และ นางภัทราวดี ปัญญา นายอำเภอพาน  ณ บ้านพักนายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยกล่าวขอสูมาคารวะและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อเป็นการรักษา สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานที่มีมาแต่ดังเดิม ให้คงอยู่ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

 ภาพ/ข่าว: กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา