โลโก้เว็บไซต์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดรับสมัครบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดรับสมัครบุคคล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ จ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข และลูกจ้างชั่วคราว
ดังนี้ 
1.ลูกจ้างกระทรวงฯ                           45 อัตรา
2.ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)               71 อัตรา
3.ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)                     3 อัตรา

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา