โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิญอบรมหลายหลักสูตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิญอบรมหลายหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเปิดอบรมหลายหลักสูตรระหว่างเดือน พฤษภาคม 2561 - กรกฏาคม 2561 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและระยะเวลาโดนการดาวน์โหลกเอกสารด้านล่าง

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา