โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 เมษายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 667 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมอบรม
2.รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการบริหารสัญญา และกระบวนการบริหารพัสดุ
ในวันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 10  มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
3. รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ในวันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ โรมแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา