โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 2753 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมอบรม
2.รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการบริหารสัญญา และกระบวนการบริหารพัสดุ
ในวันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 10  มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร หรือลงทะเบียนที่ http://web.chiangrai.rmutl.ac.th/regis/bkk/
3.รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ในวันเสาร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 22  กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า สุราษฎร์ธานี หรือลงทะเบียนที่ http://web.chiangrai.rmutl.ac.th/regis/suratthani/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา