โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานและวิจัยอุสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา จัดการประชุมโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานและวิจัยอุสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 เมษายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 467 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานและวิจัยอุสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหลักสูตรวิชาและผู้แทนแต่ละสาขาเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

 รายงาน : กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา