โลโก้เว็บไซต์ ประชุมโครงการ จัดการศึกษารูปแบบบูรณาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมโครงการ จัดการศึกษารูปแบบบูรณาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 เมษายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 249 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ด้วย ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณะ
เข้าร่วมประชุมโครงการ จัดการศึกษารูปแบบบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงานและวิจัยอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ เชียงราย ซึ้งมีผู้บริหาร หัวหน้าหลักสูตรวิชา และผู้แทนแต่ละสาขา เข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาเชียงราย

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา