โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 7 เมษายน 2561 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 401 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                เช้าวันนี้ (7 เมษายน 2561) ทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ โดยอาจารย์ปรีชา พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์มงคลกร ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม บรรยายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว (นักจัดการขยะ) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

                 ภาพ/ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา