โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-04-07

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เสาร์ 7 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

                เช้าวันนี้ (7 เมษายน 2561) ทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ โดยอาจารย์ปรีชา พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์มงคลกร ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม บรรยายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว (นักจัดการขยะ) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา