โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน SCSD : HACKATION 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน SCSD : HACKATION 2018

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 677 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         อาจาย์จิรพัฒน์พงษ์   เสนาบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และอาจาย์อมรรัตน์   ปิ่นชัยมูล อาจารย์ประจะคณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการแข่งขัน SCSD : HACKATION 2018 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคูณทหารลาดกระบัง โดยคว้ารางวัล ชนะเลิศในการแข่งขัน งาน SCSD hackathon  smart city and startup โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมการระดมพลังสมองในรูปแบบใหม่ที่ใช่ความสามารถของทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในกานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อหาลู่ทางในการทำธุรกิจหรือหาแนวคิดใหม่ๆ ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาไปอีกขั้นของเมืองอัจฉริยะต่อไป โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ Hall 1: The Banquet Hall at Natong กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก
ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา