โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการดำเนินงานการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการดำเนินงานการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 เมษายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมร่วมกับหัวหน้าหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการดำเนินงานการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ภาพ/ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา