โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (บริหารธุรกิจฯ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (บริหารธุรกิจฯ)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 เมษายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 455 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

-------------------------------------------------------------------------------------------

           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ วุฒิปริญญาโท ตําแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้าง ๑๗,๕๐๐ บาท จํานวน ๑ อัตรา

          ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวได้ด้านล่าง และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานทรัพยากรเชียงราย อาคารอํานวยการ ชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ (เฉพาะวันทําการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น

กําหนดการสอบคัดเลือก

๑ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.ทาง www.chiangrai.rmutl.ac.th
๒ สอบคัดเลือกวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
๓ ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซด์ www.chiangrai.mutl.ac.th เวลา ๑๕.oo น.
๔ เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เอกสารรายละเอียดและใบรับสมัคร

>>>>ประกาศรับสมัครสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
>>>ใบสมัคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา