โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย รวมใจแต่งการชุดพื้นเมือง โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือผ้าไทยในองค์กร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย รวมใจแต่งการชุดพื้นเมือง โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือผ้าไทยในองค์กร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 เมษายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1507 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย อาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนนา เชียงาย รวมใจแต่งการชุดพื้นเมืองในเดือนเมษายน 2561 ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือผ้าไทยในองค์กร เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2561 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงาย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ข่าว: กิ่งกานต์  สาริวาท

ภาพ:พัชราภรณ์  คำสร้อย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา