โลโก้เว็บไซต์ ส.ป.ก เปิดอบรมเกษตรกร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ส.ป.ก เปิดอบรมเกษตรกร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    สำนักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กำหนดเปิดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ 
รุ่นที่ 15 เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงที่ดินทำกิน สำหรับผู้ว่างงาน และผู้ประสงค์จะเปลี่ยนมาทำอาชีพเกษตรกรรม
สมัครได้ตั้งวันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา